Disclaimer

Dit Privacybeleid regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door Associated Weavers Europe NV/SA  (hierna: “AWE”, “wij”, “we”, “ons”) wanneer u:

 1. onze websites bezoekt
  1. www.carpetyourlife.com
  2. www.sensualite.eu
  3. www.invictus-carpet.com
  4. www.vivendi-carpet.com
  5. www.gaia-carpet.com
  6. www.sedna-carpet.com
  7. www.schoener-wohnen-teppichboden.de
  8. www.isense-carpet.co.uk
  9. www.invictus.co.uk
  10. www.vivendi-carpet.co.uk

hierna gezamenlijk aangeduid als: "de Website"

b) met ons wenst te communiceren via e-mail, telefoon, fax en sociale media (hierna: "Sociale mediakanalen", bijvoorbeeld Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, Pinterest, Google+ en Instagram); of

c) met ons wenst te communiceren op beurzen en evenementen

OPMERKING: Als u informatie wilt over hoe wij persoonsgegevens verwerken via cookies en social plug-ins op onze Website, wordt u vriendelijk doorverwezen naar ons Cookiebeleid.

1. Algemeen

BEPALING TOELICHTING

1.1. Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Associated Weavers NV/SA, Weverijstraat 1, 9600 Ronse, België, met ondernemingsnummer 0400.254.860. U kan met ons contact opnemen via e-mail op: [email protected].

Dit is de entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens in dit Privacybeleid.

1.2. Elke term die met een hoofdletter start, wordt expliciet vermeld in dit Privacybeleid. Waar mogelijk worden enkelvoudige woorden, gezien de context, geïnterpreteerd met inbegrip van het meervoud en vice versa.

Om ervoor te zorgen dat we wat hier neergeschreven is op dezelfde manier begrijpen, is het belangrijk dat bepaalde noties op dezelfde manier worden geïnterpreteerd door ons en u.

1.3. Wanneer verwezen wordt naar bepaalde wetten of regelgevingen, omvat een dergelijke verwijzing ook elke wijziging, vervanging of nietigverklaring van vermelde wetten of verordeningen, inclusief alle gerelateerde uitvoeringsbesluiten.

Wetten veranderen van tijd tot tijd en we willen ervoor zorgen dat dit Privacybeleid in overeenstemming blijft met dergelijke wijzigingen.

1.4. AWE behoudt zich het recht voor om het Privacybeleid naar eigen goeddunken en van tijd tot tijd te veranderen, te wijzigen of aan te passen. Een dergelijke verandering, wijziging of aanpassing zal worden gecommuniceerd via de Website. Als u de veranderingen, wijzigingen of aanpassingen niet aanvaardt, dient u ons hiervan op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar [email protected]. Als we van u geen e-mail ontvangen binnen de drie (3) werkdagen nadat de wijzigingen van het Privacybeleid op onze Websites werden gepubliceerd., wordt u geacht alle wijzigingen ondubbelzinnig te hebben aanvaard.

Zoals dit geldt voor elk bedrijf, kunnen veranderingen van wetten, marktomstandigheden, belangen enz... vereisen dat we ons Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen om ervoor te zorgen dat het nauwkeurig blijft.

Indien dit gebeurt, wordt u vriendelijk verzocht nota te nemen van de wijzigingen en ermee in te stemmen indien u ze aanvaardbaar vindt.

2. Soorten persoonsgegevens die wij verwerken

BEPALING TOELICHTING

2.1. Wanneer u gebruik maakt van onze Website en Sociale Media kanalen, kunnen wij verzamelen:

 • technische informatie over het apparaat dat u gebruikt, zoals uw IP-adres, browsertype, geografische locatie en besturingssysteem;
 • informatie over uw surfgedrag, zoals hoe lang u de pagina bezoekt, op welke links u klikt, welke pagina's u bezoekt en hoe vaak u de pagina bezoekt.

Hier leggen we uit welke soorten persoonsgegevens we in ieder geval verzamelen wanneer u onze Website en Sociale Mediakanalen bezoekt.

2.2. Wanneer u het contactformulier op onze Website invult, of contact met ons opneemt via e-mail, telefoon, fax of Sociale Media kanalen, verzamelen wij:

 • de basis identiteitsgegevens die u ons verstrekt, zoals naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, het bedrijf waarvoor u werkt, uw functie;
 • de inhoud van uw communicatie en de technische details van de communicatie zelf (met wie van ons u correspondeert, de datum, tijdstip, enz);
 • uw voorkeuren met betrekking tot het ontvangen van onze e-mailcommunicatie, zoals nieuwsbrieven, promoties, advertenties, enz.
 • openbaar beschikbare informatie op uw profiel op Sociale Mediakanalen;
 • alle andere persoonsgegevens die u ons verstrekt.

Hier leggen we uit welke soorten persoonsgegevens we verzamelen wanneer u actief contact met ons opneemt of wanneer u wilt dat wij contact met u opnemen.

2.3. Wanneer u solliciteert voor een job via e-mail, verzamelen en verwerken wij de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Persoonlijke identificatiegegevens (bv. naam, e-mailadres);
 • de inhoud van uw communicatie en de technische details van de communicatie zelf (met wie van ons u correspondeert, de datum, tijdstip, enz;
 • eventuele bijlagen die u ons toestuurt, zoals uw CV.

Hier leggen we uit welke soorten persoonsgegevens we verzamelen wanneer je solliciteert voor een job bij ons.

2.4. Wanneer u uw visitekaartje achterlaat of met ons communiceert op beurzen en evenementen waar wij aanwezig zijn, kunnen wij van u verzamelen:

 • de basis identiteitsgegevens die u ons verstrekt, zoals naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, het bedrijf waarvoor u werkt, uw functie (d.w.z. wanneer dergelijke gegevens door u worden verstrekt of op uw visitekaartje worden vermeld);
 • uw foto.

Hier leggen we uit welke soorten persoonsgegevens we verzamelen wanneer u actief contact met ons opneemt op beurzen en evenementen.

3. Doeleinden waarvoor AWE uw persoonsgegevens gebruikt

BEPALING TOELICHTING

3.1. AWE verwerkt uw persoonsgegevens om u op een gepersonaliseerde en efficiënte manier te voorzien van de informatie, producten en/of diensten die u aanvraagt via de Website, e-mail, telefoon, fax, Sociale Mediakanalen en beurzen en evenementen, en voor het algemene klantenbeheer.

We verzamelen en verwerken in de eerste plaats uw persoonsgegevens om u te voorzien van de dingen waar u om vraagt door naar onze Website te surfen, in te loggen zodra u geregistreerd bent, of wanneer u met ons communiceert.

3.2. AWE verwerkt uw persoonsgegevens zoals vermeld in artikel 2.3 hierboven specifiek om u in staat te stellen te solliciteren naar een baan bij ons.

Deze bepaling spreekt voor zich.

3.3. Wij zullen uw persoonsgegevens ook verwerken wanneer u bij ons een aanvraag indient om als bewijsmateriaal te dienen, zodat wij ons kunnen verdedigen in gerechtelijke of andere procedures die daaruit kunnen voortvloeien.

Deze bepaling spreekt voor zich.

3.4. AWE verwerkt uw persoonsgegevens om statistische analyses uit te voeren om zo onze Website, producten en diensten te verbeteren of nieuwe producten en diensten te ontwikkelen.

Deze bepaling spreekt voor zich.

3.5. AWE verwerkt uw persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om te voldoen aan elk redelijk verzoek van bevoegde agenten of vertegenwoordigers van de wetshandhaving, gerechtelijke autoriteiten, overheidsinstanties of -organen, inclusief bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten.

AWE kan op eigen initiatief uw persoonsgegevens overmaken aan de politie of aan de gerechtelijke autoriteiten als bewijs of indien er gerechtvaardigd vermoeden bestaat van een onwettige handeling of misdaad die u hebt begaan door de registratie op of het gebruik van de Websites, onze SocialeMediakanalen of andere communicatie met ons.

Van tijd tot tijd kunnen we wettelijk verplicht worden om uw persoonsgegevens door te geven aan overheidsinstanties.

3.6. AWE kan uw persoonsgegevens verwerken om elke derde partij te informeren in de context van een mogelijke fusie met, aankoop van/door of afsplitsing door die derde partij, zelfs wanneer die derde partij zich buiten de EU bevindt.

Deze bepaling spreekt voor zich.

3.7. AWE kan uw persoonsgegevens verwerken ter bescherming van de legitieme belangen van AWE, zijn partners of een derde indien er een is en als uw registratie op of gebruik van de Website kan worden beschouwd als (a) een inbreuk op toepasselijke gebruiksvoorwaarden of de intellectuele eigendomsrechten of een ander recht van een derde, b) een bedreiging van de veiligheid of integriteit van de website, c) een gevaar voor de website of een van de onderliggende systemen van AWE of zijn onderaannemers als gevolg van virussen, Trojaanse paarden, spyware, malware of enige andere vorm van schadelijke code, of d) op welke manier dan ook, haatdragend, obsceen, discriminerend, racistisch, lasterlijk, hatelijk, kwetsend of op enige andere wijze ongepast of illegaal.

Hier behouden wij ons het recht voor om uw persoonsgegevens te verwerken indien u onze Website gebruikt op een manier die AWE of iemand anders kan schaden of illegaal is.

3.8. AWE verwerkt de in de bovenstaande artikelen 2.1, 2.2 en 2.4 vermelde persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, d.w.z. om u te voorzien van gerichte communicatie, promoties, aanbiedingen en andere advertenties van AWE en geselecteerde partners.

Tenzij u een bestaande klant bent die reeds gelijkaardige goederen of diensten van ons heeft gekocht en waarop wij ons willen richten met ons eigen marketingmateriaal, stuurt AWE u mededelingen, promoties, aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere advertenties via e-mail of andere elektronische communicatiekanalen van persoon tot persoon alleen als u uitdrukkelijk hebt ingestemd met de ontvangst van dergelijke mededelingen, aanbiedingen, aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere advertenties.

Wij willen uw persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden. Dit betekent dat wij informatie verzamelen over uw voorkeuren en interesses en deze informatie gebruiken om marketingmateriaal voor u relevanter te maken.

Wanneer wij u marketingmateriaal willen toesturen via e-mail, Whatsapp, LinkedIn InMail, Facebook Messenger of andere elektronische communicatiekanalen van persoon tot persoon en tenzij u een bestaande klant bent, vragen wij u eerst om uw voorafgaande toestemming voor het ontvangen van onze reclame via deze kanalen.

4. RECHTSGRONDSLAG VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

BEPALING TOELICHTING

4.1. De verwerking van uw persoonsgegevens voor het in artikel 3.2 beschreven doel is noodzakelijk voor de stappen die wij nemen alvorens met u een overeenkomst te sluiten.

De wet verplicht ons om precies aan te geven welke wettelijke basis we gebruiken om uw persoonsgegevens te verwerken, rekening houdend met de doeleinden die we hebben opgesomd in het vorige artikel.

Wij verwerken uw CV en andere gegevens die u ons stuurt indien u solliciteert voor een baan bij ons.

4.2. De verwerking van uw persoonsgegevens voor de in artikel 3.5 genoemde doeleinden is noodzakelijk om AWE in staat te stellen haar wettelijke verplichtingen na te komen.

Soms verplicht de wet ons om uw persoonsgegevens te verwerken.

4.3. De verwerking van uw persoonsgegevens voor de in de clausules 3.1, 3.3, 3.4, 3.6 en 3.7 genoemde doeleinden is noodzakelijk voor het gerechtvaardigde belang van AWE, namelijk om:

 • in staat te zijn op passende wijze te reageren op uw verzoeken betreffende informatie en andere verzoeken;
 • ons in staat te stellen ons in gerechtelijke procedures te verdedigen;
 • voortdurende verbetering van de Website van AWE, de sociale mediakanalen, producten en diensten mogelijk te aken, zodat u de best mogelijke ervaring hebt;
 • onze Website, sociale mediakanalen, producten en diensten te vrijwaren van misbruik en illegale activiteiten;
 • onze commerciële en zakelijke belangen te beschermen en tegemoet te komen aan de behoeften in het licht van veranderende marktomstandigheden;
 • marketing en promotie van onze producten, diensten, merken en de succesvolle commercialisatie van onze producten en diensten mogelijk te maken.

We kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken voor onze eigen legitieme belangen, die er vooral op gericht zijn onze bedrijfsactiviteiten succesvol uit te voeren, zoals elk ander bedrijf zou doen.

4.4. Voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in artikel 3.8 genoemde doeleinden vraagt AWE als verantwoordelijke uw toestemming.

Door in te stemmen met de verwerking van uw persoonsgegevens voor het verzenden van mededelingen, promoties, aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere advertenties via e-mail of andere elektronische communicatiekanalen van persoon tot persoon, stemt u ermee in dat wij uw persoonsgegevens voor dit doel mogen verwerken op de wijze en onder de voorwaarden uiteengezet in dit Privacybeleid.

Deze bepaling spreekt voor zich.

5. Ontvangers en doorgiften

BEPALING TOELICHTING

5.1. AWE verstuurt uw persoonsgegevens niet op identificeerbare wijze naar derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. U begrijpt echter dat als u gebruik maakt van onze Sociale Mediakanalen, uw persoonsgegevens ook worden verwerkt door de Sociale Media aanbieders. Meer informatie over de manier waarop deze Sociale Media aanbieders uw persoonsgegevens verwerken, vindt u in hun respectievelijke privacybeleid.

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij u daar toestemming voor geeft of tenzij wij uw persoonsgegevens geanonimiseerd hebben. U begrijpt echter dat wanneer u Facebook bijvoorbeeld gebruikt om te communiceren met ons, Facebook ook uw persoonsgegevens verwerkt.

5.2. AWE werkt samen met externe verwerkers om u de Website te verstrekken en om uw persoonsgegevens ten behoeve van ons te verwerken. Deze externe verwerkers mogen uw persoonsgegevens alleen op uitdrukkelijke en schriftelijke instructie van AWE ten behoeve van AWE verwerken. AWE garandeert dat alle externe verwerkers met de nodige zorg worden geselecteerd en verplicht hun de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens in acht te nemen.

Uw gebruik van onze Website impliceert dat uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan Zwitserland. Zwitserland heeft van de Europese Commissie een adequaatheidsbesluit ontvangen waarbij een beschermingsniveau wordt vastgesteld (Beschikking 2000/518/EG van de Commissie) en wordt als zodanig beschouwd als een land dat een passende bescherming van uw persoonsgegevens biedt.

Onze Website kan door derden worden ontwikkeld, onderhouden of gehost. Ook maken wij gebruik van de diensten van derden, zoals cloudaanbieders, om uw persoonsgegevens intern te verwerken.

6. Kwaliteitsgaranties

BEPALING TOELICHTING

6.1. AWE doet zijn uiterste best om enkel die persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de doelstellingen te bereiken beschreven onder de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken.

We zullen niet meer gegevens van u verwerken dan nodig voor de doeleinden die we aan u hebben meegedeeld.

6.2. Uw persoonsgegevens worden enkel bijgehouden zo lang als nodig voor het bereiken van de doelstellingen zoals hierboven beschreven of tot op het moment dat u uw toestemming voor de verwerking ervan terugtrekt. Merk op dat het intrekken van de toestemming als gevolg kan hebben dat u niet langer de volledige of een deel van de Website kan gebruiken. AWE zal uw persoonsgegevens de-identificeren wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden zoals hierboven beschreven tenzij:

 • een doorslaggevend belang is van AWE. of een andere derde partij om uw persoonsgegevens identificeerbaar te houden;
 • een wettelijke of regelgevende verplichting bestaat of een gerechtelijk of administratief bevel dat AWE ervan weerhoudt ze te de-identificeren.

Hier lichten we toe hoe lang we uw persoonsgegevens zullen bijhouden op een manier die ons toelaat u te identificeren.

6.3. AWE zal de gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of diefstal alsook van onopzettelijk verlies, vervalsing of vernietiging. AWE zal zijn personeel of zijn externe verwerkingsbedrijven enkel toegang verlenen op basis van het “need-to-know” principe, hetwelk is onderworpen aan strikte vertrouwelijkheidsverplichtingen. U begrijpt echter dat veiligheid en beveiliging inspanningsverbintenissen zijn en nooit kunnen gegarandeerd zijn.

We doen er alles aan om uw persoonsgegevens veilig te houden.

7. Uw rechten

BEPALING TOELICHTING

7.1. U hebt het recht om inzage te vragen van al uw persoonsgegevens verwerkt door AWE die op u betrekking hebben. AWE behoudt zich het recht voor om een administratieve kost aan te rekenen voor meerdere opeenvolgende toegangsaanvragen, die AWE duidelijk overlast of schade willen toebrengen.

In dit artikel lichten we toe welke rechten u hebt vis-à- vis de verwerking van uw persoonsgegevens. De rechten zelf spreken voor zich.

7.2. U hebt het recht te vragen dat alle persoonsgegevens die op u betrekking hebben en onjuist zijn, kosteloos verbeterd worden. Indien een verzoek om correctie wordt ingediend, moet dit verzoek vergezeld zijn van het bewijs van de gebrekkige aard van de gegevens waarvoor correctie gevraagd wordt.

7.3. U hebt het recht om uw eerder gegeven toestemming onder clausule 4.4 voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken.

7.4. U hebt het recht om te verzoeken dat persoonsgegevens die op u betrekking hebben, verwijderd worden indien ze niet langer vereist zijn in het licht van de doeleinden hierboven beschreven of indien u uw toestemming intrekt. U moet echter in gedachten houden dat een verzoek om verwijdering door AWE zal worden geëvalueerd tegenover:

 • doorslaggevende belangen van AWE of een andere derde partij;
 • wettelijke of reglementaire verplichtingen of administratieve of rechterlijke bevelen die een dergelijke verwijdering kunnen tegenspreken.

In plaats van verwijdering kan u ook vragen dat AWE de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt als en wanneer (a) u de juistheid van die gegevens betwist, (b) de verwerking ervan onwettig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden zoals hierboven beschreven, maar u deze gegevens nodig heeft om uzelf in rechte te verdedigen

7.5. U hebt het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens indien u kunt aantonen dat er ernstige en gerechtvaardigde redenen in verband met zijn bijzondere omstandigheden zijn die een dergelijk verzet rechtvaardigen. Indien de voorgenomen verwerking echter als direct marketing kan worden aangemerkt, hebt u het recht zich kosteloos en zonder rechtvaardiging tegen deze verwerking te verzetten.

7.6. U hebt het recht om van ons in een gestructureerd, algemeen gebruikt en leesbaar formaat alle persoonsgegevens te ontvangen die u ons hebt verstrekt.

7.7. Indien u een verzoek wenst in te dienen om een of meerdere van bovenvermelde rechten uit te oefenen, kan u een e-mail sturen naar [email protected]. Een e-mail met het verzoek om uitoefening van een recht zal niet worden opgevat als toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens buiten wat nodig is voor het behandelen van uw verzoek. Een dergelijk verzoek moet duidelijk het recht vermelden dat u wenst uit te oefenen en de redenen daarvoor indien dit vereist is. Het moet ook gedateerd zijn en ondertekend, en vergezeld van een digitale gescande kopie van uw geldige identiteitskaart die uw identiteit bewijst. Indien u het contactformulier gebruikt, kan AWE uw vragen om uw ondertekende bevestiging en identiteitsbewijs.

AWE zal u onmiddellijk in kennis stellen van de ontvangst van dit verzoek. Indien het verzoek gegrond blijkt, zal AWE u zo spoedig mogelijk en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van het verzoek daarvan in kennis stellen.

Indien u een klacht heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door AWE, kunt u altijd contact opnemen met AWE via het e-mailadres vermeld in het eerste lid van dit artikel. Indien u niet tevreden bent met het antwoord van AWE, staat het u vrij een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, d.w.z. de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. te beschermen Voor meer informatie zie: http://www.privacycommission.be.