Glosář

Axminster

Zde se dozvíte více Zhroucení
Viz tkaní.

Běhoun

Zde se dozvíte více Zhroucení
runner

Úzký kobercový pruh užívaný pro délkové pokrytí části šíře podlahy např. v chodbách nebo na schodištích.

Berber

Zde se dozvíte více Zhroucení

Berber je typický smyčkový koberec z hrubé předené příze. Smyčky jsou obvykle 10 až 20 mm vysoké a tvořené vlákny různých barev, které vytvářejí barevné skvrny. Berber je také tradiční ručně tkaný koberec berberského národa ze severní Afriky, který používá uzlování typické pro tento druh koberce. Viz také berberský vzhled a smyčkový vlas.

berberský vzhled (berberský typ koberce)

Zde se dozvíte více Zhroucení

berber

Berberský vzhled je pojem, který se používá pro označení rustikálního jednobarevného koberce s malými skvrnkami tmavší barvy ve světlejších odstínech podkladu. Tento pojem označuje jak tradiční berberský koberec, tak koberec se stříhaným vlasem, který vypadá podobně. Koberec berberského vzhledu se obvykle vyrábí z vlny, ale i z umělého vlákna, kterým je polypropylen imitující vlnu. Viz také berber.

Buklé

Zde se dozvíte více Zhroucení

boucle

loop pileJedná se o smyčkový koberec. Smyčky jsou blízko u sebe a mají stejnou výšku. Jsou vysoké 5–10 mm. Tím je koberec velmi trvanlivý a odolný proti sešlapání. Je proto vhodný do prostor s hustým provozem osob, jako jsou herny, kuchyně, schodiště, chodby a haly.

Frizé

Zde se dozvíte více Zhroucení

frise

Koberec se stříhaným vlasem kratším než Saxony, ale s vysoce skanou a fixovanou přízí (frizé příze). Vyznačuje se rozcuchanou a živou strukturou bez vysokého vlasu.

Je to koberec s fantastickým vzhledem, který nachází uplatnění v moderních interiérech.

Rozcuchaná struktura způsobuje, že je na něm méně patrné vyšlapání a tak může být tento koberec používán v prostorách s vysokou zátěží jako jsou schodiště, chodby a herny.

funkční podklad (syntetická juta)

Zde se dozvíte více Zhroucení
action backing

Je to gázová textilie tvořená osnovou z PP vlákna a útkem z předené PP příze.

Název Actionbac® byl původně značkou společnosti Amoco (nyní PROPEX). V současnosti se používá pro označení druhotného podkladu koberců.

Gelová pěna

Zde se dozvíte více Zhroucení

gel foam gel foam

Gelová pěna je typ pěnového podkladu. Je aplikována jako sekundární podklad všívaných koberců. V porovnání s negelovými systémy má lepší strukturu pěny, nižší obsah plniva a odolnost k vodě. To ústí v lepší fyzikální vlastnosti než mají negelové systémy. Rovněž má dobrou adhezi k podkladu, čímž se snižuje možnost delaminace. Gelové systémy mohou být dále tříděny do dvou skupin - gel na bázi amonium acetátu (AAG) a gel na bázi fluorsodných silikonů (NSF).

Fluoro sodné silikony mají ve srovnání s amonium acetáty lepší:
- adhezi k podkladu,
- nižší obsah plniva,
- komplexnější výrobu,
- vyšší náklady na gelový systém, je možno aplikovat motivy pomocí gravírovaných válců (plástvová struktura nebo hvězdy).

Hluboké čištění

Zde se dozvíte více Zhroucení
Obecný termín pro techniku čištění koberců při které je čištěn vlas i zadní (spodní) strana koberce. Příklady takového čištění jsou sprejová extrakce a parní čištění.

Kobercová předložka

Zde se dozvíte více Zhroucení
karpet

Koberec, který má omezené rozměry. Předložky jsou pokládány na povryh ostatních, obvykle tvrdých podlahových krytin, jako jsou dlažba a parkety.

Koberce metráž

Zde se dozvíte více Zhroucení

wall-to-wall carpet

Jedná se o koberec, který pokrývá celou podlahu v místnosti. Koberce bývají obvykle 4–5 m široké. Ve větších prostorách se klade více koberců vedle sebe.

Nylon

Zde se dozvíte více Zhroucení
Viz Polyamid.

Odolnost k zašpinění

Zde se dozvíte více Zhroucení
Úprava vlasu koberce zabraňující jeho znečištění.

odolnost proti opotřebení

Zde se dozvíte více Zhroucení
Existují různé testy pro vyhodnocení opotřebovávání koberce. Výsledky těchto testů se používají pro klasifikaci opotřebení konkrétních koberců. Viz také klasifikace opotřebení.

ošetření proti znečištění

Zde se dozvíte více Zhroucení
Viz ošetření pro zvýšení odolnosti proti ušpinění.

Pěnový rub

Zde se dozvíte více Zhroucení
foam

Pěnový rub je sekundární podklad aplikovaný na rubovou stranu koberce.

Pěnový rub poskytuje dobrý pocitový komfort a dobrou akustickou izolaci. Tloušťka vrstvy pěny na rubu koberce vyrovnává povrch, není tedy potřeba podložka pod koberec.

Nejdůležitější složkou pěnového rubu je latex.

podklad

Zde se dozvíte více Zhroucení

Jedná se o obecný pojem označující podklad koberce. Dále se rozlišuje mezi primárním a sekundárním podkladem. Primární podklad je látka, která se používá na uchycení vláken. Obvykle se jedná o tkanou nebo netkanou textilii. Sekundární podklad je další látková nebo polymerová vrstva z rubové strany koberce.

podkladní vrstva koberce

Zde se dozvíte více Zhroucení
carpet underlay

Jde o gumovou, polyuretanovou nebo plstěnou vrstvu mezi kobercem a podlahou.
Tato vrstva snižujte tření koberce na tvrdém podkladě, čímž se koberec pomaleji opotřebovává a zvyšuje se pocit komfortu při jeho používání.

Poloyester

Zde se dozvíte více Zhroucení
polyester

Syntetický materiál ze kterého jsou vyráběna vlákna a příze. Základní stavební jednotkou jsou estery (-COO-) spojené v řetězci.
Polyester vzniká chemickou reakcí dialkoholu a kyseliny tereftalové.
Polyestrová vlákna mají dobrou pevnost, elasticitu a odolnost v opotřebení, která je ovšem nižší než u polyamidu.

Polyamid

Zde se dozvíte více Zhroucení
polyamide 6

Polyamid je syntetický materiál ze kterého jsou vyráběny textilní vlákna, zejména pak vlákna pro výrobu koberců. Z chemického pohledu jsou základní stavební jednotkou amidy (-NH-CO-) spojené v řetězcích.
Polyamid se vyznačuje dobrou elasticitou a výbornou odolností k opotřebení, je tedy velmi vhodnou surovinou pro kobercové příze. Jsou používány dva typy polyamidu: polyamid 6 a polyamid 6.6.

Polypropen (popypropylen)

Zde se dozvíte více Zhroucení

polypropene

Syntetický materiál ze kterého jsou vyráběna textilní vlákna a příze. Je vyráběn z nasycených uhlovodíků kde je na jednom uhlíkovém atomu bočně vázána metylová skupina. Polypropylen je vyráběn z plynného propanu. Polypropylenová vlákna mají dobrou pevnost ale jen mírnou elasticitu a proto jsou méně vhodná pro koberce vystavené výrazné zátěži, pokud tato vlastnost není přiměřeně kompenzována - hustotou vlasu a/nebo nižší výškou vlasu (viz výše). V místech s vysokou zátěží jsou méně náchylné k poškození koberce se smyčkovým vlasem než koberce s vlasem střiženým. Polypropylen též bývá označován novějším názvem - polypropen.

Přírodní vlákna

Zde se dozvíte více Zhroucení
Přírodní vlákna jsou textilní vlákna vyskytující se v přírodě.
Pochází z rostlin jako bavlna, juta, sisal, nebo ze zvířat jako vlna z ovčího rouna.

PRODIS

Zde se dozvíte více Zhroucení
Prodis je obsáhlý zákaznický informační systém, který shrnuje informace o environmentálních problémech, temata o zdraví a bezpečnosti zákazníků a stejně tak informace o možnostech užití a dalších vlastnostech podlahových krytin.
Více informací o PRODISu můžete nalézt zde zde.

Pružnost (ohebnost vlasů)

Zde se dozvíte více Zhroucení
The ability of a carpet to return to its original thickness after static or dynamic loading (compression).
Schopnost koberce navrátit se k původní tloušťce po statickém nebo dynamickém zatěžování (tlaku). Čím vyšší pružnost, tím méně stop po rychlé chůzi je na koberci viditelných.
Koberce s vyšší pružností jsou více trvanlivé než koberce s nižší pružností. Pružnost je úzce spojena s materiálem ze kterého je vytvořen vlas. Nejlepší pružnost má polyamid.

Saxony

Zde se dozvíte více Zhroucení

saxony

Je to koberec se střiženým vlasem. Vlas je tvořen ze silně kroucené a fixované příze. Špičky vlasů jsopu od sebe jasně odlišeny jedna od druhé (viz špičkovitý vzhled). Koberec tak má zrnitou strukturu. Výška vlasu je do 20mm. Saxony je stylový koberec, populární v tradičních a formálních prostorách. Je citlivý k vyšlapání cestiček, proto je vhodnější pro prostory s nízkým provozem jako ložnice, obývací pokoje a jídelny.

scroll

Zde se dozvíte více Zhroucení
Je technika všívání používaná pro všívání koberců vzorovaných pomocí dlouhých a krátkých vlasů.
Technika byla vyvinuta výrobcem všívacích strojů Cobblem. Šířka opakovaného vzoru a výška vlasu je omezena.
Koberce vyráběné touto technikou jsou často označovány výrazem "scroll".

shag

Zde se dozvíte více Zhroucení

shag shag

shag

Koberec s velmi vysokým střiženým vlasem (40 mm). Existují i "super shagy" s výškou vlasu 70 mm. Díky vysoké délce vlasu nemůže zůstat vlasová příze vzpřímena, padá a proplétá se na povrchu, takže se podobá jemně řezanému tabáku "shag".
Je to velmi lehký a dekorativní koberec ale s malou odolností k opotřebení. Je vhodný pro neformální prostory s nízkou zátěží. Je nevhodný pro schodiště.

Smyčkový vlas

Zde se dozvíte více Zhroucení
loop pile 

Termín popisující koberce se smyčkovým vlasem. Termín je také používán k popisu technologie a strojů užívaných k výrobě koberců se smyčkovým vlasem.

Špíně odolná úprava

Zde se dozvíte více Zhroucení
soil resistance treatmentÚprava vlasu koberce pro odolnost k zašpinění. V mnoha případech jsou aplikovány na koberec látky odpuzující vodu a olej.

Stínování

Zde se dozvíte více Zhroucení
Viditelný barevný rozdíl (tmavší nebo světlejší), který nastává u koberců se stříhaným vlasem. Barevný rozdíl je způsobený rozdílem ve měru jakým je z koberce odráženo dopadající světlo, protože vlákna jsou skloněna různými směry.
Je-li použita lesklá příze, je tento fyzikální jev zvýrazněn a dává tak koberci specifický lesklý vzhled.

Stříhání špiček

Zde se dozvíte více Zhroucení
tip sheared

U koberců se smyčkovým vlasem s různou výškou smyčky mobou být nejvyšší smyčky zastřiženy. Tím vzniká speciální efekt - stříhaní/nestříhání u koberce s vysokým vlasem a smyčkou.
Viz postřihování.

Střižený vlas

Zde se dozvíte více Zhroucení

cut pile

Označení koberců se střiženým vlasem. Termín je rovněž užíván pro označení technologie a strojů užívaných k výrobě koberců se střiženým vlasem.

Střižený vlas - smyčka

Zde se dozvíte více Zhroucení

cut loop cut loop

Koberce se střižený vlas - smyčka jsou koberce ve kterých se vyskytují vedle sebe střižené i smyčkové vlasy.To umožňuje vytvořit vzory a také reliéfní struktury. Koberce se střiženým vlasem jsou lehké a komfortní koberce hodící se do mnoha interiérů. V mnoha případech technologie nedovoluje vysokou hustotu vlasu koberce a koberce jsou méně odolné k opotřebení. Koberce střižený vlas-smyčka mohou dobře zakrýt znečištění.Je několik druhů koberců střižený vlas - smyčka: samet-smyčka, standardně střižený vlas - smyčka, a stejnoměrně se smyčkou střižený vlas.

tkaní koberců

Zde se dozvíte více Zhroucení
Tkaní je technika výroby tkaných koberců. Během procesu tkaní se současně vyrábí kobercový podklad i vlas. Tkaní je náročnější způsob výroby než všívání vlasu do hotového podkladu. Proto jsou tkané koberce obvykle dražší než všívané koberce srovnatelné jakosti. Existují dva základní typy tkaných koberců – Axminster a Wilton. Koberce Axminster lze vyrobit v neomezeném počtu barev a jsou většinou vzorované. Koberce Wilton mohou mít maximálně pět barev a ve většině případů jsou jednobarevné.

Velury

Zde se dozvíte více Zhroucení

velours

velours

Velury jsou koberce s krátkým hustým stříhaným vlasem. Jsou to lehké, elastické koberce, Pro jejich výrobu se používá nefixovaná předená příze nebo BCF příze.
Díky hedvábnému vzhledu vypadají koberce elegantně a luxusně a jsou velmi vhodné pro formální prostory.Velurové koberce jsou citlivé ke vzniku cestiček a proto jsou vhodné pro prostory s nižší zátěží.

vlna

Zde se dozvíte více Zhroucení

Vlna je nejběžnější přírodní vlákno používané při výrobě koberců. Pochází z ovčího rouna plemena Ovis aries. Koberce z vlny si zachovávají velmi pěkný vzhled, jsou odolné proti ušpinění, dobře odolávají ohni a snadno se čistí.

Všívání

Zde se dozvíte více Zhroucení

 

Technologie výroby vlasových koberců, při níž je vlas zaváděn do předem vyrobené tkaniny a pak zajištěn vrstvou nebo lepidlem. Vlas může být střižený nebo smyčkový a nebo kombinovaný.
Viz také všívací stroj a historie všívání.

Wilton

Zde se dozvíte více Zhroucení
Viz tkaní koberců.