Zákon o ochraně oznamovatelů

Oznamovací systém společnosti

ASSOCIATED WEAVERS, s.r.o.

dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Vnitřní oznamovací systém 

Společnost ASSOCIATED WEAVERS, s.r.o. zřídila na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“) vnitřní oznamovací systém

Společnost ASSOCIATED WEAVERS, s.r.o. přijímá a vyřizuje oznámení podaná osobami, které jsou u ní v základním pracovněprávním vztahu nebo osobami vykonávajícími pro ni dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž, případně se u ní ucházeli o práci nebo jinou obdobnou činnost.

Společnost ASSOCIATED WEAVERS, s.r.o. v souladu s ustanoveními § 9 odst. 2 písm. a) a písm. b) bod 3 zákona vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro společnost nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů.

Pro podání oznámení o možném protiprávním jednání se můžete obrátit na níže uvedenou příslušnou osobu, která primárně přijímá a zkoumá důvodnost oznámení a následně navrhuje opatření k nápravě zjištěného protiprávního stavu.

Příslušná osoba ASSOCIATED WEAVERS, s.r.o. podle zákona o ochraně oznamovatelů:

Eva Vítová, +420 603 178 905

 

Oznámení lze podat některým z následujících způsobů:

  • písemně prostřednictvím e-mailu [email protected]
  • písemně poštou na adresu ASSOCIATED WEAVERS, s.r.o., Tanvaldská 1382, 463 11 Liberec 30, Česká republika (při využití tohoto způsobu podání uveďte na obálku i jméno uvedené příslušné osoby)
  • telefonicky na uvedený telefonní kontakt příslušné osoby 
  • osobně (pro sjednání osobního podání nás kontaktujte na výše uvedené e-mailové adrese)

 

Externí oznamovací systém v České republice

Externí oznamovací kanál zřizuje Ministerstvo spravedlnosti České republiky. Podání oznámení ministerstvu není podmíněno prvotním podáním oznámení prostřednictvím interního oznamovacího systému. Je zcela na rozhodnutí oznamovatele, jaký postup zvolí.

Ministerstvu spravedlnosti lze podat oznámení zde https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

Bližší informace naleznete na stránkách Ministerstva spravedlnosti zde https://oznamovatel.justice.cz/informace-pro-oznamovatele/